ไร่ดอยเมฆ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ คือจุดกำเนิดของ Cloudy Hill Coffee เมล็ดกาแฟ Specialty-grade สายพันธ์ุอาราบิกา ที่เติบโตขึ้นภายใต้ร่มไม้ใหญ่ (shade grown) เมล็ดกาแฟของเราคัดเลือกจากไร่ดอยเมฆ และไร่สะเก็ดดาว ซึ่งไร่ทั้ง 2 ก็ต่างได้รับการรับรองมาตรฐานออร์แกนิคในระดับสากล

Cloudy Hill Coffee เมล็ดกาแฟคุณภาพที่คัดมาอย่างพิถีพิถันผสานความสร้างสรรค์และหลักวิทยาศาสตร์ ร่วมกันอย่างสมดุล เรามีการทดสอบรสชาติของกาแฟ (Cupping) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมและพัฒนารสชาติ ให้คงเอกลักษณ์ของกลิ่น และรสสัมผัสของกาแฟ โดยผู้เชี่ยวชาญจากทีมวิจัยของ The Coffeenery ที่ได้รับรองจาก Specialty Coffee Association (SCA)