นโยบายการคืนเงิน

บริษัท พานา คอฟฟี่ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

  1. หลักเกณฑ์การรับคืน การเปลี่ยน การชดเชยสินค้า การลดหนี้/เพิ่มหนี้

1.1 กรณีที่สินค้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ฝ่ายการตลาดจะแจ้งไปยังฝ่ายผลิต โดยใช้เอกสารคำร้องเรียนลูกค้า และต้องมีรายละเอียดในการแจ้งคำร้องเรียนด้วย ดังนี้

                1.1.1) ข้อมูลรายละเอียดตัวสินค้า

             1.1.2) ข้อมูลวันที่ผลิตและวันหมดอายุของสินค้า

หลังจากนั้นฝ่ายขายจะติดตามผลการแก้ไขแล้วแจ้งให้ลูกค้าทราบ

1.2 บริษัทจะพิจารณารับคืน หรือแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นแต่ละกรณี ดังนี้

 

สาเหตุ

กำหนดเวลา (นับจากวันส่งมอบสินค้า)

1. สินค้าชำรุดระหว่างขนส่ง

ภายใน 7 วัน

2. สินค้าผลิตผิดจากแบบ

ภายใน 15 วัน

3. สินค้าผลิตผิดจากใบสั่งซื้อ

4. สินค้าผลิตไม่ได้มาตรฐาน

 

  1. คำร้องเรียนจากลูกค้า

       คำร้องเรียนจากลูกค้า มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

2.1 กรณีที่สินค้าหรือการบริการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ฝ่ายขายจะแจ้งไปยังฝ่ายผลิต ฝ่ายบริการ ฝ่ายออกแบบ หรือแผนกที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนของลูกค้า

2.2 การพิจารณาเหตุจากการร้องเรียนของลูกค้า ทราบโดยใช้เอกสารคำร้องเรียนลูกค้า โดยจะอ้างอิงวันที่ผลิตและวันหมดอายุของสินค้า โดยระบุรายละเอียดสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

2.3 หลังจากนั้นฝ่ายขายจะติดตามผลการแก้ไข

2.4 ทำหนังสือแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงแนวทางการแก้ไขและป้องกัน

 

รบกวนหลังจากได้รับสินค้าแล้ว

*อัดคลิปวิดิโอ ไว้เป็นหลักฐาน*

ตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดกล่องเลยนะคะ เพื่อลูกค้าจะได้รักษาสิทธ์ของตัวเอง

#หากไม่มีคลิปเป็นหลักฐานยืนยัน ตอนเปิดกล่องทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณีนะคะ

กรุณาอย่าเซ็นรับสินค้าหากพัสดุฉีกขาดเสียหาย กรุณาแจ้งผู้ขายทันที ขอบคุณมากค่ะ